O nás

 
Historie:


1990 - Sving s.r.o.
1992 - GB - Sving s.r.o.
1992 - Sving - Chemo s.r.o.
1993 - Sving - Hydrotec, s.r.o.
1994 - Sving - Dekor s.r.o.

1999 - sloučení jednotlivých firem do MB-SVING s.r.o.

Firma MB S V I N G, s.r.o. byla založena v roce 1990 Ing. Jiřím Svobodou a Ing. Zdeňkem Krchovem s dalšími dvěma hlavními společníky Ing. Ondřejem Svobodou a Ing. Tomášem Krchovem. Firma rozvinula svoji činnost do 4 sfér podnikání, které dnes tvoří základ komoditního členění firmy do divizí:

GASTRO - nejvýznamnější český distributor gastronomického vybaveni. Prodej zboží probíhá v osmi gastro - marketech v Čechách a jednoho na Slovensku formou C+C na jedné straně a formou přímého prodeje do české i mezinárodní hotelové sítě na straně druhé.

CHEMO - nejvýznamnější český distributor keramických barev pro dekoraci užitkového skla, porcelánu a automobilového skla. Dodavatel základních surovin výrobcům barev a laků. Prodej probíhá přes tři prodejní jednotky v Čechách a jednu na Slovensku.

STAVO – Odvodňovací systémy – je distributorem kompletního sortimentu kanalizační litiny a odvodňovacích žlábků značky HYDROTEC a doplňkových programů plastových odtokových rour, městského mobiliáře, lapačů nečistot a vstupních kanalizačních šachet.

ÚKLIDOVÁ TECHNIKA - tato nejmladší divize zajišťuje prodej a servis úklidových a čisticích strojů značky EUREKA. Spolu s doprovodnými programy úklidových vozíků, speciální čistící chemie a hygienických profesionálních výrobků tak zabezpečuje kompletní dodávky úklidovým firmám v Čechách i na Slovensku.
 
Stanovisko bank a ratingových společností:

Firma MB S V I N G s.r.o. dosahuje řadu let pozitivních výsledků jak v obratu, který se blíží 1 miliardě Kč, tak v tvorbě zisku. Výsledkem je mimořádně pozitivní hodnocení, jak partnerských bank, Komerční banky a.s., Česká spořitelna a.s., tak ratingové firmy Dan and Bradstreet, která vydala již třetím rokem hodnocení 1A1 na naší firmu.

Sídlo společnosti:
MB - SVING s.r.o.
V mokřinách 283/8, 
Hodkovičky, 
147 00 Praha 4

________________________________


Oslavili jsme 30 let od svého založení!

Slavíme 30 let od svého založení

V roce 2020 firma SVING oslavila 30 let od svého založení a proto jsme zavzpomínali společně se svými zakladateli Zdeňkem Krchovem a Jiřím Svobodou, kteří v roce 1990 začali psát příběh naši firmy a dodnes jsou jeho nedílnou součástí.

 

Jiří Svoboda a Zdeněk Krchov v úplných začátcích

 

Jiří Svoboda a Zdeněk Krchov v úplných začátcích

 

Jak vznikl nápad pustit se do podnikání a jak jste začali?

Oba dva, jak já tak Jirka jsme byli čerství čtyřicátníci, to znamená v ideálním věku. Měli jsme dost zkušeností z našeho profesního života a tak nápadů v jakém oboru začít podnikat bylo dost. Kromě zahájení prodeje gastronomického sortimentu jsme začali dovážet kanalizační litinu, obkladačky a dlaždice, prováděli jsme stavební práce na zakázku. Později jsme stavěli i rodinné domy na klíč. Pouze při realizaci záměru nákupu a distribuce barev a dekoračních pomůcek na dekoraci skla a porcelánu jsme potřebovali pomoc. Proto do firmy přišli další dva současní společníci Tomáš Krchov a Ondřej Svoboda.

 

Jaké byly prodejní začátky?

Od některých výše uvedených aktivit jsme brzy odešli, protože nedávaly žádnou perspektivu. Zůstali jsme u gastronomických výbav, distribuce kanalizační litiny a distribuce sklářských a keramických barev. Tyto části činí i dnes podstatnou aktivitu firmy. A začátek? Jedna kancelář, jedno auto, žádné peníze, jeden skladový prostor,  vše manuálně vlastníma rukama, kalkulace do noci a s kuropěním v práci.

 

 

Veletrh Neratovice 1991

 

Veletrh Neratovice 1991

 

 

V čem je příčina úspěchu?

Jednoznačně v jasné vizi, jakým směrem jednotlivé části, dnes divize,  budovat. Od začátku jsme se snažili o budování komplexního sortimentu k uspokojení všech potřeb zákazníka. Dnes tomu říkáme One Stop Shopping.

 

A co bylo dál?

Vznikly dva problémy. Přišla doba neplatičů a současně se enormně rozšířil sortiment. Vybudovali jsme proto první Cash and Carry market. Peníze ihned a zákazník se obsloužil sám. Další jasnou vizí bylo rozšíření všech činností po celé republice. Nejprve spojením s malými regionálními firmami, což se moc nepovedlo. Proto jsme začali budovat vlastní jednotky ve velkých městech a oblastech zvýšeného turistického ruchu, nebo koncentrace sklářské a keramické výroby. Tyto pobočky všech divizí fungují do dnes.

 

A co konkurence?

I v tomto ohledu jsme měli štěstí. Jednak jsme byli na trhu první a rychle vyrostli v šíři sortimentu, takže u nás zákazníci prioritně nakupovali a velcí hráči, hlavně Makro přišli do republiky relativně pozdě. Jedinými konkurenty byli naši vlastní zaměstnanci, kteří se u nás vyučili a pak si založili vlastní konkurenční firmy ve stejném segmentu podnikání. Toto postihlo všechny naše divize.

 

V čem vidíte jedinečnost naší firmy?

Ve všech oborech činnosti jsme dosáhli vedoucího postavení v trhu. Jsme partnerem nadnárodním společnostem, hotelovým řetězcům i malým a středním podnikatelům. Staráme se o zachování standardů kvality, neustále rozšiřujeme sortiment s ohledem na vývoj trhu a držíme rozumné ceny. Velmi si vážíme našich loajálních kolegů a je pro nás vždy vyznamenáním, když z firmy odchází lidé po letech do důchodu. Jsme firma střední velikosti, přesto si však udržujeme rodinnou atmosféru. 

 

Vaše práce, ale nabyla jen orientovaná na obchodní aktivity. Jako celoživotní sportovci jste se stali podporovateli sportu a to zejména českého veslování.

Ano, oba dva jsme byli od mládí veslaři, což jsme mimochodem do dnes. Soustředili jsme se na veslařský klub VK Slavia Praha. V začátcích jsme začali podporovat studenty veslaře malým stipendiem a tím jsme jim umožnili trávit více času na loděnici a v tréninku. Postupem času vznikl v Slavii v ženách jakýsi protipól mužskému veslování v Dukle Praha. Výsledkem jsou světové mistrovské tituly a olympijské zlato Mirky Knapkové, stříbrná olympijská mužská párová čtyřka, mistrovský evropský titul ženského dvojskifu atd. Druhou částí naší aktivity je podpora mládežnického sportu od těch nejmenších mrňousů až po žákovský věk ve fotbalovém klubu SK Vyžlovka. Zhruba 70 dětí je rozděleno do týmů školička, mladší a starší přípravka, Ministar. Slogan "Rosteme společně" vyjadřuje vše.

 

 

Co vás nejvíc těší když se ohlédnete zpět?

Nejvíce mě těší, že jsme po těch letech zůstali sví a nepodlehli různým rozmarům a euforiím.

 

Jakým směrem se bude firma v budoucnu ubírat?

 

Výzvou doby je internetový prodej, což bude rozhodně jedna z důležitých aktivit. Servis zákazníkovi je oblast, které se stále věnujeme a kterou chceme i nadále rozvíjet.  V neposlední řadě posílení vývozních aktivit. Neméně důležitá je skutečnost, že do firmy nastoupila v plné šíři i mladá generace našich dětí, což dává dobrou perspektivu firmě do budoucna.  

 

 

Veletrh For Gastro & Hotel 2019

 

Veletrh For Gastro & Hotel 2019