Více informací o divizi

O divizi

    

                                                                                                                                                                                Divize Odvodňovací systémy interně označována též jako divize STAVO je od roku 1999 součástí společnosti MB-SVING s.r.o. a je známa jako dlouholetý dodavatel různých prvků kanalizační poklopové litiny do ČR a SR. Svoji činnost zahájila již na počátku 90. let minulého století, tehdy ještě jako SVING - HYDROTEC s.r.o.

Díky činnosti  divize zaujímá společnost MB-SVING s.r.o. přední pozici na našem trhu v oblasti dodávek kanalizačních litinových poklopů, mříží uličních vpustí a litinových vodárenských poklopů.

Od počátku jsou také nedílnou součástí činnosti divize dodávky systému odvodňovacích žlábků společnosti HYDROTEC Technologies AG.

Německá společnost HYDROTEC Technologies AG je zároveň naším nejbližším a největším partnerem v dodávkách kanalizační litiny a to zejména z tvárné litiny.

V průběhu vývoje divize docházelo postupně k doplňování a rozšiřování sortimentu, vždy ale se zaměřením na komplexní výstavbu kanalizačních sítí (šachty, potrubí, drenáže, sorpční jímky, apod.) Přesto si prodej a dodávky kanalizační litiny vždy zachovaly dominantní postavení.

V poslední době rozšiřujeme svojí nabídku litinových poklopů o poklopy kabelové používané při výstavbě telekomunikačních sítí, kolektorů, tunelů a také např. prefabrikovaných betonových komor sloužících i pro jiná odvětví inženýrských sítí. Tyto poklopy se také vyznačují svojí vodotěsnost a pachotěsnost (hermetický uzávěr). Poklopy mají vysokou přidanou hodnotu  a v naší nabídce je najdete pod označením ERMATIC.

Jelikož se cítíme odpovědní za realizované dodávky kanalizačních prvků, nenechává nás netečnými ani způsob zabudování, použité technologie a materiály. Většina reklamací při dodávkách kanalizačních poklopů je způsobena „neodbornou" instalací. Stavební firmy si  neuvědomují zatížení šachet následným provozem a následky způsobené takovýmto zatížením. Proto se snažíme ve spolupráci s firmou BECK GmbH představovat všem montážním firmám způsoby instalací a vhodné použití stavebních materiálů. Při tom využíváme více jak 35-ti letou zkušenost s opravami a instalacemi kanalizačních poklopů zmíněné firmy BECK.

Pracovníci naší divize Vám budou kdykoliv ve Vašem rozhodování nápomocni, proto pokud potřebujete nějakou radu, informaci, použijte jakýkoliv z kontaktů uvedených na stránkách divize Odvodňovací systémy nebo se na nás obraťte prostřednictvím formuláře, který je rovněž umístěn na našich stránkách.

   

     

MB - SVING s. r. o.
Divize Odvodňovací systémy
Modletice 20
251 70 Dobřejovice
      
tel: +420 323 637 041
fax: +420 323 637 036
 

Copyright © MB - SVING s.r.o. 2008 - 2015 nahoru ^